Традицiйно сформованi тiснi торгово-економiчнi, науково-технiчнi i культурнi зв'язки мiж Україною i Республiкою Молдова, українськими i молдовськими народами пiдтримуються на достатньо високому рiвнi i постiйно розвиваються.

Україною i Республiкою Молдова пiдписанi i реалiзуються ряд угод i договорiв, що створюють добру базу для подальшого розширення плiдного спiвробiтництва на довгостроковiй основi. Найважливiшими з них є:

  • Договiр мiж Україною i Республiкою Молдова про добросусiдство, дружбу i спiвробiтництво;

  • Консульська конвенцiя мiж Україною i Республiкою Молдова;

  • Угода мiж Урядом України i Урядом Республiки Молдова про дiяльнiсть залiзничного транспорту;

  • Угода про вiльну торгiвлю;

  • Угода про торговельно-економiчне спiвробiтництво;

  • Угода про сприяння i взаємний захист iнвестицiй;

  • Конвенцiя про уникнення подвiйного оподатковування прибуткiв та майна та попередження податкових ухилень.

     

11 березня 1997 року Президентами України i Республiки Молдова в м.Кишинеу пiдписана Декларацiя про основнi принципи створення двостороннього Митного союзу.

Станом на січень 2016 р. відносини між двома країнами підкріплені 128 різноманітними чинними правовими актами та документами (договорами, угодами тощо).

15.11.2016 року в м.Кишинів відбулась зустріч співголів Міжурядової українсько-молдовської комісії з питань торговельно-економічного співробітництва – Першого  віце-прем’єр-міністр України Степана Кубіва та Віце-прем’єр-міністра, Міністра економічного розвитку РМ Октавіана Калмик. Обговорено актуальні питання торговельно-економічної сфери, спільні проекти в галузі транспорту й розбудови відповідної прикордонної інфраструктури, в енергетиці, проблеми збереження екології Дністра та інших транскордонних об’єктів.   

Домовлено активізувати торговельно-економічний діалог та продовжити роботу з усунення окремих торговельних бар’єрів.

ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО