У 2004 році в Молдові був проведений Перепис населення. За результатами Перепису сукупна чисельність постійного населення Молдови (без підконтрольних ПМР територій) склала 3 383 332 осіб, у тому числі 1 305 655 осіб (або 38,6 %) міського та 2 077 677 осіб (або 61,4 %) сільського населення. До сукупної чисельності населення було включено й тимчасове відсутнє на території Молдови населення, чисельність якого склала 273 тисячі осіб.

Динаміка у порівнянні з переписом населення 1989 була негативною — чисельність населення за цей період зменшилася на 274 тисячі осіб. Скорочення населення було викликане зменшенням народжуваності та від'ємним сальдо міжнародної міграції населення. Характерною особливістю скорочення населення Молдови за цей період стало суттєве перевищення темпів зменшення населення міст над темпами зменшення сільського населення — ці показники склали відповідно 15,2 % та 1,9 %.

Серед адміністративних одиниць Молдови найбільш населеними виявилися муніципій Кишинів, в якому мешкали 712 тисяч осіб (21 % усього населення країни), автономне територіальне утворення Гагаузія (156 тисяч осіб) та муніципій Бєльці (128 тисяч). Населення понад 100 тисяч осіб також мали КагульськийГинчештськийОргейський та Унґенський райони країни.

Національний склад

 

Результати Перепису визначили, що основною етнічною групою країни у 2004 році були молдовани, частка яких у сукупній чисельності населення Молдови сягнула 75,8 %, збільшившись у порівнянні з 1989 на 5,9 відсоткових пунктів. Частка найбільшої етнічної меншини країни — українців у сукупному населенні Молдови протягом 1989—2004 скоротилася з 11,3 % до 8,4 %, а росіян — з 9,8 % до 5,9 %. Натомість зростання відносної чисельносі продемонстрували деякі інші етнічні меншини країни —насамперед гагаузи та румуни. Причому частка осіб, що ідентифікують себе румунами, зросла протягом 15 років між Переписами з 0,1 % до 2,2 %, що пояснюється насамперед політичними причинами та популяризацією ідеї належності молдовського народу до спільної румунської нації.

78,8 % населення Молдови зазначили рідною мовою мову своєї національності. Водночас цей показник є певною мірою заниженим оскільки 18,8 % молдован визначили своєю рідною мовою румунську.

Українці в Республіці Молдова

Українська меншина Молдови є другою за чисельністю національною групою країни після молдован, під час Перепису населення 2004 282,4 тисячі мешканців країни, тобто 8,4 % її населення вказали себе українцями. Найчисельніша в абсолютному відношенні українська громада (58,9 тисяч осіб) мешкала у муніципії Кишинів, українці становили 8,3 % населення столичного муніципію. У відносному вимірі найзначнішими були українські осередки в Окницькому районі (30,7 % населення), а також Бричанському районі (25,6 %), муніципії Бєльці (23,7 %) та Ришканському районі (22,5 %).

У Придністров'ї проживає 160 тис. українців за даними придністровського перепису населення-2004.

64,1 % українців Молдови вважали рідною мовою українську, частка населення Молдови, що вказала українську мову основною мовою щоденного спілкування, становила 3,8 % сукупного населення.

У Молдові є більш, ніж 300 населених пунктів, у яких українське населення становить більшість, основна маса українського населення зосереджена в північних та східних регіонах Республіки.

 

Вид на проживання в Молдові

 

Щоб отримати вид на проживання в Республіці Молдова, іноземному громадянину чи особі без громадянства необхідно звернутися в Департамент міграції з клопотанням про отримання імміграційного свідоцтва. На підставі цього свідоцтва згодом можна оформити посвідку на проживання в Республіці Молдова. Імміграційне свідоцтво повинно бути отримано за місяць до закінчення дозволеного терміну перебування в Республіці Молдова (90 днів).
Імміграційне свідоцтво може бути тимчасове і постійне.

Підстави для отримання виду на проживання в Молдові:

Трудова міграція - для цього необхідно іноземцю або роботодавцю звернутися з клопотанням в Департаменті міграції та отримати дозвіл на працевлаштування.

Дозвіл на працевлаштування може бути двох видів: постійне або тимчасове.

Тимчасове імміграційне свідоцтво на працевлаштування видається:

• трудящим іноземцям та особам без громадянства терміном на один рік з можливістю продовження або оформлення виду на проживання в Молдові;

• засновникам і посадовим особам підприємств з іноземним капіталом у сумі не менше 100 000 доларів США на визначений ними термін, але не більше, ніж на 5 років з можливістю подальшого продовження або оформлення ВНЖ в Молдові;

• в рамках прикордонної імміграції на термін до 1 року з можливістю продовження, тим працівникам, які постійно проживають за кордоном. Даний пункт регламентується на підставі двосторонніх договорів, укладених з сусідніми державами;

• особам, у цілях здійснення релігійної чи гуманітарної діяльності;

• особам, які проходять тривале лікування в медичному закладі, санаторно-курортному або відновлювальному лікуванні;

• в інших цілях за умови, що діяльність іноземного громадянина не суперечить законодавству Республіки Молдова або його присутність на території Республіки Молдова потрібно в національних інтересах, або з міркувань національної безпеки.

Щоб отримати право на тимчасове перебування в республіці Молдова іноземний громадянин або особа без громадянства зобов'язаний за 30 календарних днів до закінчення строку дії дозволу на перебування на території РМ звернутися в органи обліку та документування населення із відповідною заявою.

Якщо іноземець є громадянином країни, з якою Молдова знаходиться у візовому режимі, він повинен мати Візу на довготермінове перебування.

Рішення про надання права на тимчасове перебування або відмову в цьому праві компетентними органами приймається рішення у строк не більше 30 календарних днів з дня подання заяви.

В залежності від цілей іноземця право на тимчасове перебування надається на термін до 5 років. У деяких випадках, тривалість дозволу на тимчасове проживання може бути видано і на інший термін у передбачених законом випадках. Як правило, іноземним громадянам надається право на проживання протягом одного року, з наступним щорічним продовженням.

Дозвіл на тимчасове перебування подовжують на підставі заяви поданої іноземцем в органи обліку та документування населення не пізніше, ніж за 30 календарних днів до закінчення попереднього дозволу на тимчасове перебування.

Постійне імміграційне свідоцтво на працевлаштування видається:

• Висококваліфікованим фахівцям, запрошених Урядом Молдови за рекомендацією публічних органів управління.

• Фахівцям з затребуваними в Республіці Молдові спеціальностями.

• Іммігрантам в рамках сімейної імміграції.

• Іммігрантам з метою возз'єднання сім'ї. У цю категорію входять подружжя, батьки, діти та особи, над якими встановлено піклування або опіку. Родичі повинні оселитися в осіб, що проживають в країні не менше трьох років (за винятком подружжя та неповнолітніх дітей).

• Іноземним громадянам і особам без громадянства видається імміграційне свідоцтво на весь період навчання, зарахованих до навчальних закладів Республіки Молдова при наявності запрошення з навчального закладу, а також на основі договорів між освітніми установами.

• На основі репатріації, надається особам та їхнім нащадкам, незалежно від місця їх проживання, які народилися в Молдові.

• Особам, які на законних підставах прожили на території Республіки Молдова 10 років і більше та які виїхали на роботу, навчання або лікування.

• Особам, які звільнилися з місць позбавлення волі на території інших країн, які постійно проживали до свого ув'язнення на території РМ. Для даних осіб МВС видає підтвердження на статус репатріанта.

Обов'язкові умови для отримання постійного виду на проживання в Республіці Молдова:

• Для іноземців, які перебувають у шлюбі з громадянином Республіки Молдова і які безперервно проживають в РМ не менше 3 років, які мають дозвіл на тимчасове перебування на території Республіці Молдова протягом всього терміну перебування.

• Якщо іноземний громадянин протягом 5 років законно і безперервно перебуває на території Республіки Молдова.

• Якщо в іноземця підтверджений дохід, достатній для утримання себе та членів своєї сім'ї. Даний пункт не поширюється на осіб, які перебувають у шлюбі з громадянами Республіки Молдова.

• Іноземець має житловою площею для проживання на території РМ.

• Володіти державною мовою на задовільному рівні.

• Не мати судимості, за останні 3 роки.

• Якщо за час перебування в Республіці Молдова не виявлено обставини, що забороняють в'їзд на територію цієї держави.

Документи необхідні для оформлення посвідки на проживання:

• Паспорт;

• Свідоцтво з результатом медогляду на наявність ВІЛ;

• Довідка про групу крові;

• Клопотання організації, навчального закладу;

• Документи, що підтверджують наявність житлової площі;

• При сімейної імміграції, документи з Рагсу.

При отриманні імміграційного свідоцтва іноземний громадянин або особа без громадянства має в триденний термін (не включаючи святкові і вихідні дні) з'явитися для оформлення ВНЖ в Молдові в орган обліку та документування населення.
Вид на проживання в Молдові не повинен перевищувати за тривалістю дію закордонного паспорта.

Детальнішу інформацію можете знайти тут: www.bma.gov.md/ru/content/6559 

ПРОЖИВАННЯ В РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА