top of page

КУЛЬТУРНО-ГУМАНІТАРНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Співробітництво в культурно-гуманітарній сфері здійснюється за такими основними напрямами: культура, освіта, зміцнення зв'язків з українцями у Республіці Молдова, включаючи Придністров’я.

У складі Посольства України в Республіці Молдова з квітня 2007 року функціонує Культурно-інформаційний центр (КІЦ).  З березня 2010 року у складі ПУ в РМ почав діяти також «Український дім» у м.Тирасполь.

Діяльність КІЦ спрямована на зміцнення двосторонніх відносин між Україною та Молдовою, поглиблення співробітництва у культурній, гуманітарній, інформаційній сферах; поширення в Молдові інформації про Україну, її історію і культуру; сприяння збереженню, розвитку та популяризації української мови і культури в Молдові; зміцнення зв‘язків з українською громадою, сприяння задоволенню її національно-культурних потреб.

Розвиток двостороннього співробітництва на культурно-мистецькому напрямі здійснюється на основі договірно-правової бази та принципів добросусідства, виходячи з наявних фінансових можливостей кожної із сторін та рівня партнерства між окремими суб’єктами культурної діяльності.

Важливе значення для розвитку двостороннього співробітництва в галузі культури має діяльність громадських організацій українців Молдови, у співпраці з якими Посольством регулярно проводяться культурно-мистецькі заходи (виставки робіт молдовських художників, митців українського походження, презентації книг, виданих українською мовою, організація літературно-музичних вечорів тощо). Творчі колективи, музичні гурти, оперні співаки з України на запрошення молдовської сторони виступають з концертами і виставами як на комерційній, так і на конкурсній основі в рамках національних і міжнародних культурно-мистецьких фестивалів, конкурсів під патронатом Уряду Республіки Молдова, місцевих органів влади.

Українську мову вивчають окремим предметом у низці навчальних закладів Молдови. 

У Придністровському регіоні РМ українській мові надано статус офіційної мови поряд з молдовською (на кирилиці) та російською. У регіоні функціонує 3 навчальних заклади з викладанням українською мовою, українська мова як предмет вивчається практично в усіх навчальних закладах регіону.

Українська недільна школа ім. Преподобного Паїсія Величковського функціонує у Кишиневі при Товаристві Української культури в РМ. 

Договірно-правова база двостороннього співробітництва у галузі культури та освіти:

- Угода між Урядом України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти, науки і культури (20.03.1993 р.).

- Угода між Україною та Республікою Молдова про співробітництво у забезпеченні прав осіб, які належать до національних меншин. Підписана у Кишиневі 17.12.2009 р. Українська сторона виконала внутрішньодержавні процедури, про що інформувала молдовську сторону нотою МЗС України від 06.12.2010 р. № 72/23-612/1-3826. Молдовська сторона не ратифікувала зазначену Угоду.

- Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі молодіжної політики. Підписана у Києві 01.02.2010 р. Набрала чинності 05.05.2011 р..

- Протокол між Міністерством освіти і науки України та Міністерством просвіти Республіки Молдова про співробітництво у галузі освіти на 2016-2020навчальні роки. Підписаний у Кишиневі 18.11.2016 р., набрав чинності 30.03.2017 р..

- Програма співробітництва у сфері культури між Міністерством культури України та Міністерством просвіти, культури і досліджень Республіки Молдова на 2017-2021 роки підписана 19.10. 2017 р. у Києві, набрала чинності 18 січня 2018 р.

- Меморандум про співробітництво між Українським державним агентством кіно та Національним центром кіно Республіки Молдова підписаний 19.09.2017 р. у Києві.

Освітні обміни

На підставі Протоколу між Міністерством освіти і науки України та Міністерством просвіти РМ про співробітництво у сфері освіти на період до 2020 року з 2017 року щороку виділяється 34 місця бюджетних місця для навчання громадян України та Молдови, переважно з числа української та молдовської етнічних меншин.

Крім того, відповідно до Закону України „Про закордонних українців” Міністерством освіти і науки України виділяються додаткові квоти. Зазначені місця виділяються Міністерством освіти і науки України кандидатам з Молдови з урахуванням обраних ними спеціальностей та вищих навчальних закладів України. Цією можливістю можуть скористатися ті, хто має статус і посвідчення закордонного українця, та високі оцінки у документах про отримання середньої освіти. https://moldova.mfa.gov.ua/

bottom of page